LOKALA REGLER

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3
 samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset och på hemsidan (www.visingsogk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. OSPELBAR BOLL MED DROPPZON (REGEL 19)


Om en boll ligger i eller vidrör stengärdesgården på hål 3 (12) och spelaren förklarar sin boll ospelbar får spelaren fortsätta enligt Regel 19 eller som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt, droppa en boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

2. OUT OF BOUNDS (REGEL 18)

Landningsbanorna är out of bounds. Konerna som markerar landningsbanan definierar gränsen för out of bounds.
Out of bounds-linjen bestäms av konernas yttersida i markplanet.
Det är förbjudet att beträda landningsbanorna.

Intern out of bounds (Regel 18)

Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 6,(15) och hål 7,(16) gäller endast vid spel på hål 6,(15)
Vid spel på hål 7,(16) är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1

3. GREEN (REGEL 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (REGEL 16) OCH ORGANISKA FÖREMÅL

a) Mark under arbete:

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som
 mark under arbete.
  Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måste tas enligt
 regel 16.1b
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete
 4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
 genom sanden.
 5. Myrstackar på banan.
 6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet

b) Oflyttbara tillverkade föremål:

 1. Alla Tee skyltar, avståndsplattor, 150-meters markeringar och de gamla trästolparna mellan
 hål 1,(10) och hål 8,(17) samt till höger på hål 6,(15)
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
  oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet
 3. Timmerstockar/slipers som ligger mot pliktområdet på hål 1,(10) och 2,(11). Stockens insida mot
 pliktområdet definierar pliktområdets gräns, stockana är ej i pliktområdet (lättnad enligt regel 16).
 4. Alla robotgräsklippare inklusive dess laddstationer och signaltråd.
 5. Bevattningsslangar och spridare i anslutning till alla greener.

c) Oflyttbart tillverkat föremål med droppzon

Vid väderstationen vid green till hål 2,(11) finns en droppzon angiven.
Nätet med stolpar och hela området innanför är ett oflyttbart hindrande föremålet (Regel 16)
Om en spelares boll
 ligger i föremålet, eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving får
spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16 eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen (gäller även om denna är närmare hålet än bollens läge).
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

d) Organiska delar av banan


Alla stengärdesgårdar och samtliga uppbyggda stenhögar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.
Sliperskonstruktionen bakom greenen på hål 4,(13), hål 5,(14) och hål 8,(17) är en organisk del av banan.