Vårmötet senareläggs på grund av rådande Coronasituation

Styrelsen för Visingsö GK har fattat beslut om att senarelägga Vårmötet den 21 mars 2020. Detta gör vi med anledning av den situation som råder kopplat till coronaviruset.  

Vårmötet som skulle hållas den 21 mars ställs alltså in. Nytt datum är preliminärt den 4 april.

Styrelsen kommer att hålla kontakt under tiden för att eventuellt skjuta på mötet ytterligare. Vi följer myndigheternas och hälso-och sjukvårdens information om situationen med spridning av coronavirus och kommer att agera efter det. Om det blir nödvändigt kommer vi i stället för fysiskt möte att maila ut den information och de dokument som ska fastställas på Vårmötet.

Håll dig uppdaterad genom vår webbsida, FB, och via mail från klubben.

Inga-Lena Alm Larsson
Ordförande Visingsö GK