Vårmöte 2021

VÅRMÖTET KOMMER ATT GENOMFÖRAS DIGITALT VIA ZOOM.

LÄNK TILL MÖTET KOMMER ATT MAILAS UT TILL ALLA MEDLEMMAR.
I mailet finns även information om hur du kommer in på länken.

Dokument till mötet ligger längre ner i denna nyhet.

————————————–

Så är det dags för vårmöte på Visingsö GK. Vi går mot en ny spännande golfsäsong 2021. På vårmötet kommer vi att redovisa vår verksamhet 2020 och fastställa planen för 2021.

På grund av rådande pandemi kommer vi att genomföra vårmötet digitalt via Zoom. Dokument som ska fastställas på Vårmötet kommer att publiceras här på vår webbsida.

Våra möten är till för alla medlemmar och vi vill att så många som möjligt kan vara delaktiga. Tänk på att det är vi tillsammans som driver klubben!

Datum och tid: söndagen den 14 mars  kl 10.30

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Balansräkning

Resultaträkning

Revisionsberättelse