Var med och skapa Vision 2025 för Visingsö GK

Den 16 februari bjuder vi in till en workshop för att tillsammans skapa Vision 2025 för Visingsö GK.

Tanken är att vi tillsammans ska ”bygga” en gemensam framtidsbild om hur vi tycker att Visingsö GK ska vara år 2025.

Visionen ska beskriva ett önskat framtida tillstånd och vara vägledning i vår handlingsplan, våra aktiviteter och de beslut vi tar i styrelsen och på våra medlemsmöten. En bra vision bygger på delaktighet. Därför är det viktigt att du som medlem vill vara med.

Vi träffas på Wisingsö Hotell och Konferens den 16 februari kl. 10.30 och tror att vi håller på fram till ca 12.30.

 

Välkomna!

PS. Tidigare hade vi planerat att träffen skulle vara den 9 februari men har ändrats till den 16 februari DS.