Reducerad greenfee på Visingsö GK

Nu reducerar vi greenfeeavgiften med 50 kr på Visingsö GK. Det gör vi på grund av att greenerna behöver repareras. Arbetet kommer att påbörjas under september/oktober. Från och med då kommer vi att inrätta tillfälliga greener.

Varför behöver vi göra detta?

Under senare år har greenerna blivit sämre, dels på grund av torka men också på grund av mossbekämpning. Sammantaget har detta lett till beslut i styrelsen om förbättringsåtgärder som innebär att greenerna behöver vertikalskäras och sås med nytt gräs. Dessutom kommer ett arbete att påbörjas för att installera ett bevattningssystem.

Vill du bidra?

Visingsö GK är en liten klubb som sköts ideellt. Vi har låga medlemsavgifter som vi gärna vill behålla. Med anledning av detta och de kostnader det innebär att reparera greener och installera bevattningssystem frågar vi allra ödmjukast om bidrag från våra medlemmar.

Vill du bidra med en summa så är du välkommen att sätta in den på bankgiro 5178-3942. Alla bidrag mottages tacksamt stora som små. Märk bidraget med ditt namn samt ”greener”.

 

Tack på förhand

Styrelsen