Information från Vårmötet

I samband med Vårmötet presenterades styrelsens Verksamhetsberättelse för 2017 och nedan följer en sammanfattning av verksamhetsberättelsen.

Ett spännande och händelserikt 2017 är tillända. Verksamhetens innehåll och banans skick har fortsatt att vara av god kvalitet och klubben får mycket uppskattning av besökare.

Klubbens verksamhet bygger nästan uteslutande på ideella insatser. Vårt mål är och förblir att erbjuda en unik golfupplevelse på en välskött bana i ett fantastiskt läge. Klubben fortsatte under 2017 att visa framtidstro och sjösätta projekt som långsiktigt kommer att gynna golfandet på Visingsö.

Internt arbete

Merparten av klubbens arbete har utförts av kommittéerna, kansliet och en banarbetare. Under 2017 har ca 25 – 30 personer varit engagerade i klubbens arbete på olika sätt och vi hoppas på fler engagerade medlemmar under 2018. Genom ideellt arbete i klubben resulterar det i att vi har en klubb med trivsam anda och bana av god kvalitet. Som tack till alla ideella krafter bjöd Visingsö GK på en gemensam golfdag på Tranås GK.

Banan och skötsel

Under året som gått har vi fortsatt haft en liknande bemanning som tidigare. Ett samarbete med Husqvarna AB har inneburit att fem robotklippare har installerats och sköter klippning på fyra fairways. Projektet löper under tre år och utvärderas kontinuerligt av båda parter.

Under säsongen 2017 har vi haft en del problem med greener som kopplas till långa perioder utan regn. Klubben har därför köpt in två pumpar som kan användas för stödbevattning vid behov på vissa partier som är särskilt utsatta.

Tidigare försök med dubbla utslagsplatser föll väl ut och har permanentats under 2017.

Tävlingar

Tävlingarna är en viktig del av klubbens verksamhet. Under 2017 har tävlingskommittén arrangerat 10 tävlingar. Tävlingarna har varit av varierande spelformer och klubbmästerskapet är en av dem. En populär tävling är Öa-slaget som är hemlig och en tävling lite utöver det vanliga

Medlemmar

Medlemskommittén har arbetat med medlemsrekrytering, utbildning av grönt kort och olika trivselfrågor. Medlemskommitteen har också ordnat prova-på-golf och den 20 maj genomfördes Golfens dag. Dessutom har Visingsö GK medverkat med ”Golfäventyret” på Familjedagen i maj och Grevskapsloppet i juli. Ett sätt att intressera fler att börja spela golf. Antalet nya medlemmar som tagit grönt kort var under 2017 tio personer.

En invändig renovering av klubbstugan har genomförts av ideella krafter, vilket har bidragit till ökad glädje för medlemmar och gäster.

Sponsorer

Marknadskommitténs arbete har fokuserats på att öka sponsringsintäkterna och glädjande nog har intäkterna från sponsring ökat med 15 procent under året. En hälsosam mix av nya och befintliga sponsorer kan konstateras. Kommittén har även genomfört den årliga sponsorgolfen som 2017 arrangerades i september.

Övrigt

Visingsö GK:s information till medlemmar och intresserade har i stor utsträckning styrts över till hemsida och Facebook vilket fungerar bra.

Vi har bra dialog med Visingsörådet för att främja Visingsö och golfklubben. Under 2017 har vi även medverkat i Hembygdsföreningens aktivitet att dokumentera föreningslivet på Visingsö

 

Förutom verksamhetsberättelsen redovisades resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Ett stort tack till er som deltog på Vårmötet.