Information från Vårmötet

I samband med Vårmötet presenterades styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018 och nedan följer en sammanfattning av densamma.

Ett spännande och händelserikt 2018 är tillända. Trendspaning i Sverige visar att golfandet ökar men konkurrensen om nya medlemmar och greenfeegäster fortsätter att vara hård. Antalet greenfeegäster minskade överlag i Sverige under 2018 och förklaras av Svenska Golfförbundet med tuffa väderförhållanden, vilket även har visat sig hos Visingsö Golfklubb. Säsongsstarten dröjde efter en ovanligt sen och kall vår som följdes av hög sommarvärme och extremtorka.

För tredje året i rad visar Visingsö GK vinst i vår resultaträkning och har under det gångna året ökat antalet medlemmar något från föregående år och var per den 31 december 298 jämfört med 279 år 2017 vid samma tidpunkt. Verksamhetens innehåll och banans skick har fortsatt att vara av god kvalitet. Genom ideella resurser för banans skötsel, nytt för 2018, och med bevattning av greenerna har klubben fått mycket uppskattning av besökare trots extrem torka.

Vårt mål är och förblir att erbjuda en unik golfupplevelse på en välskött bana i ett fantastiskt läge. Klubben fortsatte under 2018 att visa framtidstro och sjösätta projekt som långsiktigt kommer att gynna golfandet på Visingsö.

Internt arbete

Merparten av klubbens arbete har utförts av deltagare i kommittéerna, kansliet och en grupp av ideella banarbetare. Under 2018 har ca 25 – 30 personer varit engagerade i klubbens arbete på olika sätt och vi hoppas på fler engagerade medlemmar under 2019. Genom ideellt arbete i klubben resulterar det i att vi har en klubb med trivsam anda och bana av god kvalitet. Som tack till alla ideella krafter bjöd Visingsö GK på en gemensam golfdag på Ombergs GK.

Banan och skötsel

Under 2018 har banan skötts av ideella resurser. Maskinparken har gåtts igenom och resulterat i en ny greenklippare. Efter säsongen 2017, med lång tid utan regn, har vi under 2018 stöd bevattnat greenerna som varit särskilt utsatta.

Vårt samarbete med Husqvarna AB fortsatte för andra året med fem robotklippare som sköter klippning på fyra fairways. Projektet löper under tre år och utvärderas kontinuerligt av båda parter.

Tävlingar

Tävlingarna är en viktig del av klubbens verksamhet. Under 2018 har tävlingskommittén arrangerat 9 tävlingar och klubbmästerskapet är en av dem. Tävlingarna har varit av varierande spelformer och nytt för i år är två 9-håls tävlingar, första och sista tävlingen för året. Flertalet av tävlingarna är sponsrade av såväl nya som gamla sponsorer. Torsdagsgolfen är ett fortsatt uppskattat inslag av klubbens verksamhet likaså Öa-slaget som är en tävling lite utöver det vanliga. Antalet tävlande har ökat något och av totalt 221 tävlande var 77 damer. 

Medlemmar

Medlemskommittén har arbetat med medlemsrekrytering, utbildning av grönt kort och olika trivselfrågor. Kommitteen har också ordnat prova-på-golf för bland annat elever i Kumlabyskolan och genomfört Golfens dag, i samarbete med Svensk Golf.Dessutom har Visingsö GK medverkat med ”Golfäventyret” på Familjedagen i maj som ett led i att locka fler golfare. Antalet nya medlemmar som tagit grönt kort var 20 personer under 2018, dubbelt så många som föregående år.

Sponsorer

Marknadskommitténs har fungerat tillfredsställande trots att ordförandeposten i stort har varit vakant under året. Sponsorintäkterna har dock minskat marginellt. I juli arrangerades den sedvanliga sponsorsgolfen.

Footgolf

Under 2018 anlades en footgolfbana på Visingsö GK i samarbete med Svenska Golfförbundet (SGF). En sport som SGF har inkluderat i sin verksamhet som första förbund i världen. Footgolf är en blandning mellan fotboll och golf. Styrelsens beslut är att pröva aktiviteten i två år för att sedan utvärdera.

Övrigt

Visingsö GK:s information till medlemmar och intresserade har i stor utsträckning styrts över till hemsida och Facebook vilket fungerar bra. 

Vi har bra dialog med Visingsörådet för att främja Visingsö och golfklubben.

Förutom verksamhetsberättelsen redovisades resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.