Information från Höstmötet

Hej kära golfare

Här kommer lite information från vårt höstmöte. Vi konstaterade att vi har haft ett händelserikt år på Visingsö GK och att vi ser fram emot ett spännande 2017.  Här kommer lite smakprov på planerade aktiviteter.

Under 2016 har testat 18 utslagsplatser för att skapa mer variation på banan. Det kommer vi att permanenta under 2017! Så välkomna till nya utmaningar!  Vi har också påbörjat ett pilotprojekt i samverkan med Husqvarna AB, där vi testar att klippa fairway med auto-mowers på fyra banor. Under senhösten har vi förberett med att dra elkablar och linor till klipparna (se bilden).

Lördag 20 maj ska Visingsö GK vara med och fira Golfens dag.  En satsning som drivs av Svenska Golfförbundet tillsammans med Golfsveriges största organisationer. Det arrangeras ute på landets golfklubbar och golfanläggningar och temat för i år är ”Dubbelt upp”. Syftet är att intressera nya spelare och tillvarata det stora intresse som finns kring golfen i Sverige just nu. Målet är att locka 15 000 personer ut till landets golfanläggningar. Boka in den 20 maj redan nu och ta med dig dina vänner till en trevlig golfdag på Visingsö GK.

Vi har också förslag på att anlägga en bana för fotbollsgolf och tillsammans med fotbollssektionen, i Visingsö allmänna idrottssällskap, planera och genomföra en bana under 2017. En av tankarna är att erbjuda aktiviteten till alla de som har fotbollsläger på Visingsö.

Läs hela verksamhetsplanen

Så välkomna till ett spännande 2017 på Visingsö GK.