Information från Höstmötet

Hej golfare!

Här kommer lite information från höstmötet.

Höstmötet är en del av klubbens årsmöte och dess främsta syfte är att planera för kommande säsong. Viktiga punkter på dagordningen är verksamhetsplan för 2020, ekonomisk genomgång samt beslut om budget, medlemsavgift och greenfee. På mötet väljs också ordförande, styrelse- och kommittéledamöter.

Höstmötet beslutade att höja spel- och medlemsavgiften för seniorer till 1350 kr (varav medlemsavgiften är 250 kr). Till ordförande omvaldes Inga-Lena Alm Larsson.

En motion har inkommit där motionärerna krävde nedläggning av Footgolfbanan. Styrelsen hade i sin behandling av motionen föreslagit en omröstning.  Med rösterna 19-8 beslutade höstmötet att lägga ned footgolfbanan.

Tidningen Svensk Golf kommer under 2020 övergå till att bli en prenumerations tidning. VGK har tecknat ett avtal med Svensk Golf som innebär att klubbens medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidningen till ett förmånligare pris. Se mer information på vår hemsida.

Nedan kan du ta del av planerade aktiviteter kommande säsong.

Summering av Verksamhetsplan för Visingsö GK 2020 

Visingsö GK har som mål att erbjuda ett utmanande spel i vacker miljö på en välskött bana med linkskaraktär. För att nå vårt mål ska vi fortsätta med att utveckla banans speciella karaktär och värna om social gemenskap bland våra medlemmar genom olika aktiviteter. Vi ska också värna om våra greefeegäster genom ett gott bemötande. Klubben ska fortsätta med att utveckla samarbetet med andra verksamheter i närområdet. Vår förhoppning och ambition är att sätta Visingsö GK på kartan i golfsverige.

Styrelsens främsta uppgift är att leda klubbens viljeinriktning och följa upp kommittéernas arbete samt samverka med andra föreningar som exv VAIS och golfklubbar i närområdet. Vidare ska styrelsen verka för en god kontakt med grannar, Visingsörådet, kommunen och övriga för klubben viktiga intressenter. Styrelsen ska också arbeta för att öka antal medlemmar, framförallt ungdomar och kvinnor

Bankommittén ansvarar för golfbanans vård och skötsel. Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur golfbanan långsiktigt kan förändras för att utveckla banans linkskaraktär. Underhålla och successivt göra förbättringar på banan i takt med vad ekonomin och ideell arbetskraft tillåter genom att effektivt utnyttja de resurser som finns. Genomföra ett par arbetsdagar där fler medlemmar känner ansvar att delta. Om vädret tillåter hålla greener och banan öppen för spel, året runt.

Medlems- och tävlingskommittén Erbjuda ett brett och spännande tävlingsutbud med riktade insatser för att locka nya tävlingsdeltagare. För att stärka klubbandan och social gemenskap ska fler tävlingar kombineras med olika aktiviteter. Ge förslag på alternativa former för både medlemskap och greenfee. Stimulera fler medlemmar att i ökad utsträckning engagera sig i klubbens olika verksamheter. Erbjuda utbildningar för grönt kort till både enskilda och i grupp.

Marknadsföringskommitténs främsta uppgift är att fortsätta arbetet med att förnya formerna för sponsoravtal i syfte att attrahera och vårda sponsorer. Genomföra en sponsordag under sommaren. Genom gott samarbete med ”övriga Visingsö” locka fler besökare och greenfee gäster som vill kombinera ett Visingsöbesök med golfspel. Fortsätta utveckla klubbens hemsida och facebooksida samt utveckla användningen av digital marknadsföring. Marknadsföra och erbjuda ungdomslag att ha träningsdagar på Visingsö GK.

 

Styrelsen önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt År!

Välkommen till Vårmötet den 21 mars 2020 som också är en del av klubbens årsmöte.