Information från Höstmötet 2017

Hej kära golfare!

Här kommer lite information från vårt höstmöte. Det har varit ett händelserikt år på Visingsö GK och att vi ser fram emot ett spännande 2018.  Här kommer lite smakprov på planerade aktiviteter.

 

Summering av Visingsö GK Verksamhetsplan för 2018

Visingsö GK har som mål är att erbjuda ett utmanande spel i vacker miljö på en välskött bana med linkskaraktär. På vår väg att nå detta mål ska klubben utveckla banans speciella karaktär och värna om social gemenskap bland sina medlemmar genom olika aktiviteter. Vi ska också värna om våra greefeegäster genom ett gott bemötande. Klubben ska också fortsätta att utveckla samarbetet med andra verksamheter i närområdet. Vår förhoppning och ambition är att sätta Visingsö GK på kartan i golfsverige.

Styrelsen främsta uppgift är att leda klubbens viljeinriktning och följa upp kommittéernas arbete samt samverka med andra föreningar som ex VAIS och golfklubbar i närområdet. Styrelsen ska också verka för en god kontakt med grannar, och övriga för klubben viktiga kontakter på Visingsö.

Bankommittén har i uppgift att fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur banan långsiktigt kan förändras för att utveckla banans linkskaraktär.

Följa projekt som inleddes 2017 med Husqvarna automowers för klippning av fairway på några av banans hål.

Underhålla och succesivt göra förbättringar på banan i takt med vad ekonomin tillåter.

Effektivt utnyttja de resurser vi lägger på banans vård och skötsel. Genomföra minst två arbetsdagar där fler medlemmar känner ansvar att delta.

Om vädret tillåter hålla greener och banan öppen för spel, året runt.

Under 2018 ska banans skötsel drivas av ideella krafter i form av en samordnare och ett antal huvudansvariga och övriga punktinsatser. Arbetet ska utvärderas efter säsongens slut.

 

Medlems- och tävlingskommittén slås samman säsongen 2018 och ska verka för att öka antal medlemmar, framförallt ungdomar och kvinnor. Ta fram förslag för olika alternativa former för både medlemskap och greenfee.

Erbjuda ett brett och spännande tävlingsutbud och med riktade insatser för att locka nya deltagare till varje tävling. För att stärka klubbandan ska fler tävlingar kombineras med olika kringprogram för att gynna social gemenskap.

Stimulera fler medlemmar att i ökad utsträckning engagera sig i sysslor kring klubbens drift.

Erbjuda utbildningar för grönt kort till både enskilda och i grupp

Genomföra Golfens dag gemensamt med övriga Golfsverige.

 

Marknadsföringskommittén främsta uppgift är att locka fler greenfee gäster/besökare som vill kombinera ett Visingsöbesök med golfspel.

Fortsätta att förnya formerna för sponsoravtal i avsikt att attrahera och vårda sponsorer. Genomföra en sponsordag under sommaren.

Fortsätta utveckla klubbens hemsida och facebooksida samt utveckla användningen av digital marknadsföring.

 

God jul och Gott Nytt År önskar styrelsen för Visingsö GK