Information från Höstmötet

Hej golfare!

Här kommer lite information från vårt höstmöte.

Höstmötet är en del av klubbens årsmöte och dess främsta syfte är att planera för kommande säsong. Viktiga punkter på dagordningen är Verksamhetsplan för 2019, ekonomisk genomgång och beslut om budget. Beslut fattas om medlemsavgift samt avgifter för greenfee och footfee. På höstmötet väljs också ordförande, styrelse- och kommittéledamöter

Nedan kan du ta del av planerade aktiviteter kommande säsong.

Summering av Verksamhetsplan för Visingsö GK 2019

Visingsö GK har som mål att erbjuda ett utmanande spel i vacker miljö på en välskött bana med linkskaraktär. För att nå vårt mål ska vi fortsätta med att utveckla banans speciella karaktär och värna om social gemenskap bland våra medlemmar genom olika aktiviteter. Vi ska också värna om våra greefeegäster genom ett gott bemötande. Klubben ska fortsätta med att utveckla samarbetet med andra verksamheter i närområdet. Vår förhoppning och ambition är att sätta Visingsö GK på kartan i golfsverige.

Styrelsens främsta uppgift är att leda klubbens viljeinriktning och följa upp kommittéernas arbete samt samverka med andra föreningar som exv VAIS och golfklubbar i närområdet. Styrelsen ska också verka för en god kontakt med grannar, och övriga för klubben viktiga kontakter på Visingsö. Tillsammans med bankommittén fortsätta arbetet som startade 2018 med att erbjuda footgolf.

Bankommittén ansvarar för golf- och footgolfbanans vård och skötsel. Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur golfbanan långsiktigt kan förändras för att utveckla banans linkskaraktär. Följa projektet som inleddes 2017 med Husqvarna automowers för klippning av fairway på några av banans hål. Underhålla och successivt göra förbättringar på banan i takt med vad ekonomin och ideell arbetskraft tillåter genom att effektivt utnyttja de resurser som finns. Genomföra några arbetsdagar där fler medlemmar känner ansvar att delta. Om vädret tillåter hålla greener och banan öppen för spel, året runt.

Medlems- och tävlingskommittén ska verka för att öka antal medlemmar, framförallt ungdomar och kvinnor samt ge förslag på alternativa former för både medlemskap och greenfee. Erbjuda ett brett och spännande tävlingsutbud med riktade insatser för att locka nya tävlingsdeltagare. För att stärka klubbandan och social gemenskap ska fler tävlingar kombineras med olika aktiviteter. Stimulera fler medlemmar att i ökad utsträckning engagera sig i klubbens olika verksamheter. Erbjuda utbildningar för grönt kort till både enskilda och i grupp. Genomföra Golfens Dag gemensamt med övriga Golfsverige.

Marknadsföringskommitténs främsta uppgift är att fortsätta arbetet med att förnya formerna för sponsoravtal i avsikt att attrahera och vårda sponsorer. Genomföra en sponsordag under sommaren. Genom gott samarbete med ”övriga Visingsö” locka fler besökare och greenfee gäster som vill kombinera ett Visingsöbesök med golfspel. Fortsätta utveckla klubbens hemsida och facebooksida samt utveckla användningen av digital marknadsföring. Marknadsföra och erbjuda ungdomslag att ha träningsdagar på Visingsö GK.

 

Styrelsen önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt År!

Välkommen till Vårmötet den 16 mars 2019 som också är en del av klubbens årsmöte.