Höstmötet 2020 avslutat och ny ordförande från 2021

På bilden visas Ann-Cathrine Brandén, ny ordförande från 2021.

På grund av pågående Coronapandemi och tillfälliga lokala regler i Jönköpings län beslutade styrelsen att ställa in vårt fysiska möte och istället genomföra det på digital väg. Alla medlemmar fick information om genomförandet via mail. I informationen framgick att synpunkter skulle inkomma senast 20 november 2020, kl.18.00 och att alla medlemmar har en röst var enligt stadgarna.

 

En synpunkt har inkommit om att inte höja spel- och medlemsavgift för 2021.

Styrelsen möttes den 22 november via chattsamtal på messenger. Närvarande på mötet var Inga-Lena Alm Larsson, Anders Blomqvist, Inger Qvennerstedt, Hans Hedman och Christer Qvennerstedt. Ej närvarande var; Ulla Åhnby, Patrik Svensk och Jan Svensson.

 

Sammanfattning av höstmötet:

  • Inga motioner har inkommit till styrelsen för behandling.
  • Föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021 fastställs.
  • En synpunkt har inkommit om att inte höja spel- och medlemsavgift för 2021. Styrelsen beslutar ändå att kvarstå med att höja spel- och medlemsavgift för 2021 med 100 kronor för att säkerställa klubbens ekonomi.
  • Val av ny ordförande, Ann-Cathrine Brandén (se bild i inlägget), samt val av styrelse- och kommittéledamöter enligt valförslag beslutas. 

Styrelsen är därmed eniga om att höstmötet är genomfört och läggs till handlingarna.