Höstmötet den 14 november är inställt

Den 3 november infördes lokala allmänna råd i Jönköpings län, på grund av ökad smittspridning av covid -19. Beslutet gäller omedelbart och till och med 2020-11-24 men kan förlängas.

På grund av detta ställer vi in höstmötet i fysisk form. Information om hur vi istället kommer att genomföra mötet på annat sätt kommer att ske på vår hemsida och via mail.

Alla medlemmar kommer att ges möjlighet att inkomma med synpunkter på styrelsens förslag.

Styrelsen

 

Den 14 november bjuder vi in till Visingsö Golfklubbs Höstmöte.

Vi träffas i Missionskyrkan kl. 10.30.

 

Syftet med mötet är att planera för nästa säsong. Vi kommer därför att presentera vår verksamhetsplan för 2021 som ska beslutas på vårmötet. Vi går även igenom klubbens ekonomi och styrelsens förslag till fördelning kommande säsong.

Några av de beslut som ska tas på mötet är medlemsavgifter, spelavgifter och greenfee.

Vi har behov av nyval till våra kommittéer så om du är intresserad på att vara med och bidra till klubbens framgång är du välkommen att anmäla ditt intresse till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.visingsogk.se

Ju fler vi är desto bättre kan det bli!

Dagordning Höstmöte 2020

Välkomna!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller COVID-19

Styrelsen