Höstmöte

Här presenteras dagordningen för höstmötet den 12 november.

Dagordning

Välkomna/styrelsen