Automowers som sköter banan

Nu är vi inne på andra året av vårt samarbete med Husqvarna AB. Fem automowers klipper våra fairways på fyra hål. Vi vill gärna tacka de företag som gjort det möjligt. Speciellt tack till Transelmatic som sponsrat oss med sina elskåp.