Arbete med greenerna på banan

Nu drar vi igång med att förbättra greenerna!

Från och med den 19 september så kommer banarbetarna att arbeta med greenerna. Det innebär att vi kommer att ha provisoriska greener under tiden.

Givetvis kompenserar vi med lägre greenfee: 100 kr under tiden vi arbetar med dessa.

Därefter kommer ombyggnationen av ny tee på 1:an och 9:an komma igång.

Sakta men säkert förbättrar vi vår bana!